IMG_5659_1

SPOMINSKI VEČER V POČASTITEV SOVAŠČANA DR.JOŽETA TOPORIŠIČA

Na večeru spominov,ki smo ga posvetili nedavno preminulemu slavistu, akademiku prof. dr. Jožetu Toporišiču, smo domačini podoživeto obujali spomine na uglednega sovaščana,ki se je rad in pogosto vračal domov na Mostec. Knjižnica Brežice je ob tem v brodarski hiši razstavila knjige dr. Toporišiča,ki jih hrani v okviru zdaj že 9 letnega projekta Rastoča knjiga, namenjenega prav temu jezikoslovcu. Mlada glasbenica Anamarija Agnič je dogodek pospremila z lepimi zvoki citer, večer spominov pa je odlično povezovala Mojca Savnik Iskra.

IMG_5615_1 IMG_5618_1 IMG_5642_1 IMG_5647_1 IMG_5653_1

POBUDE SPREJETE NA SPOMINSKEM VEČERU V POČASTITEV DR. JOŽETA TOPORIŠIČA na Mostecu pri Dobovi v četrtek, 18. decembra 2014

Vaščanke in vaščani Mosteca predlagamo Slovenski akademiji znanosti in umetnosti SAZU, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvu za kulturo, Vladi RS, Občini Brežice, Krajevni skupnosti Dobova, Osnovni šoli Dobova, Javnemu skladu kulturnih dejvanosti Območna izpostava Brežice, Knjižnici Brežice in Posavskemu muzeju Brežice:

  1. preimenovanje Osnovne šole Dobova po dr .Jožetu Toporišiču,ker je to šolo obiskoval kot učenec,
  2. postavitev spominske plošče na njegovi rojstni hiši na Mostecu (v roku enega leta),
  3. postavitev večjega spominskega obeležja na Mostecu in na Vegovi ulici v Ljubljani v aleji slovenskih jezikoslovcev in skladateljev (v doglednem času oziroma najmanj v petih letih),
  4. da bi slovenski kulturni praznik v letu 2015 in/ali celo prihodnje leto v občini Brežice posvetili spominu in delu dr. Jožeta Toporišiča.

Njegovo delo ,predvsem pa skrb za ohranjanje slovenskega knjižnega jezika, naj postaneta predmet vsakoletnih srečanj slovenskih strokovnjakov v bližnji Dobovi in na Mostecu.

spacer